Ordning och reda

På mitt dagjobb är jag vanligtvis väldigt strukturerad, har scheman och för anteckningar och håller sjuk koll på när, hur och var saker ska hända. I skrivandet – not so much. Där tycker jag all typ av administration bara är slöseri med värdefull skrivtid. 

Det leder till merarbete. Hela tiden. Så från och med nu är det ordning och reda som gäller även i skrivandet. Idag skapade jag två nya arbetsdokument. En arbetsuppföljning som kartlägger arbetad tid för att jag ska få mer kunskap om processen. Ett scenformulär för en snabb synopsisöversikt. 

Det var Ann Ljungberg som tipsade om scenformuläret i sitt synopsis-webinar. Ett enkelt excellblad där man skriver ner de viktigaste komponenterna i varje scen. Jag valde de av Ann föreslagna kategorierna syfte, konflikt, perspektiv, undertext (dominerande känsla), händelse och lade själv till miljö och status för egen del. Mycket bra redskap för att få snabb överblick, oavsett om man skriver sitt scenformulär inför råmanusarbetet eller som stöd i redigeringen.

Jag gillar framförallt att man sammafattar allt med bara ett par ord, finns det ett tydligt syfte och har jag tänkt på konflikten i varje scen så går det att koka ner till några nyckelord. Jag hade så klart inte tänkt på det i alla scener, men bättre att komma på det nu, tidigt i arbetet. 

/ Johanna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s